ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΑΝΣ ΕΠΕ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΑΝΣ ΕΠΕ

Στοιχεία εταιρίας

Δραστηριότητα: ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΦΜ: 0955493438
ΔΟΥ: ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Website: http://www.cosmopoulostrans.gr /
Διεύθυνση: ΚΥΡΙΛΛΟΣ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Τηλέφωνο: 210-5596880
Fax: 2105596884
email: info@cosmopoulostrans.gr

Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΕΤΑΙΡ. ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΕΤΑΙΡ. ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΕΤΑΙΡ. ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. (ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ)
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. (ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΕΤΑΙΡ. ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Copyright © 2021 KOSMOPOULOS | All rights reserved